Ernst Hijmanslezing 2009

Lezing 2009

Op uitnodiging van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de Raad van Organisatie Adviseurs (ROA) zal de heer Jacques Wallage op donderdag 19 november 2009 de Ernst Hijmanslezing uitspreken. Het thema is ‘Adviseur in crisistijd’.

De heer Jacques Wallage nam in juni van dit jaar na tien jaar afscheid als burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij eerder wethouder in die stad in de roemruchte jaren ’70.

Tussen deze lokaal politieke en bestuurlijke functies was hij gedurende vele jaren actief in de landelijke politiek en het kabinet. Hij was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gedurende het tweede paarse kabinet.

Gedurende zijn burgemeesterschap vervulde hij verschillende adviesrollen. Zo was hij voorzitter van de Commissie Overheidscommunicatie en ook van de Commissie Vermindering Regeldruk door Gemeenten. Tot voor kort was hij columnist van het FD.

Voorafgaand aan zijn afscheid als burgemeester is hij door het kabinet benoemd tot voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een belangrijk adviesorgaan van de regering.

De heer Wallage zal in zijn lezing ingaan op verschillende dimensies van de adviseur in crisistijd:

  • Wat bepaalt vertrouwen, waardoor kan het geschaad worden?
  • Welke rol moeten adviseurs kiezen in deze tijd?
  • Welke rol spelen de media, hoe moet de adviseur zich daarmee verhouden?
  • Welke verwachtingen mogen wij koesteren ten aanzien van ons vak?

Programma 19 november 2009:

15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Welkom door Rolf Sterk, voorzitter ROA
16.10 uur

Inleiding door Drs. Ludy Geut, voorzitter Ernst Hijmanslezing 2009

16.20 uur

Prijzen met een belangrijke betekenis voor ons vak; de ROA-publicatieprijs en de
Ooa-vakjuryprijs

16.45 uur Toelichting op het thema ‘Adviseur in crisistijd’ door Ludy Geut, dagvoorzitter
17.00 uur Ernst Hijmanslezing, uitgesproken door Jacques Wallage: ‘Adviseur in crisistijd’
17.45 uur Gelegenheid om elkaar en Jacques Wallage te ontmoeten tijdens een borrel met buffet
19.00 uur Einde

De tekst en opname van de lezing op 19 november 2009 door Prof. drs. Jacques Wallage vindt u hier.