ATP

Onderstaande opleidingen zijn door de Ooa erkende opleidingen. Concreet betekent dit dat leden met een diploma van de onderstaande opleidingen recht hebben op het  CMC-predicaat, mits zij voldoen aan de werkervaringseis. Als een diploma van een erkende opleiding ouder dan 5 jaar is, geeft dat geen vrijstelling. De kandidaat moet dan een volledig dossier invullen dat door de Ooa wordt getoetst.

  • Master Organisatie Coaching - Haagse Hogeschool
  • Ondernemerschap in Organisatieverandering (v/h In de Wind) - Sioo
  • Design Complex Organisations (DCO) - Sioo
  • Advanced Change Methodologies - Sioo

Wil je meer informatie over ATP en de erkenning van opleidingen?
Neem dan contact op met het secretariaat van de Ooa.