Wetenschappelijke Raad

Van oudsher is er altijd een spanning geweest tussen wetenschap en praktijk. Wat de wetenschap bedenkt, hoeft niet van nut of waarde te zijn voor de praktijk én vice versa. En dat is prima. Het is juist goed dat het schuurt. Zo kom je samen verder.

In de Nederlandse advieswereld is dit niet anders. Wetenschappers moeten buiten de praktijk staan om deze goed te kunnen bestuderen en organisaties zijn te druk met de waan van de dag om zich met de laatste trends en inzichten bezig te houden. Men werkt op basis van wezenlijk andere kaders en taal. En tegelijk hebben wetenschappers en praktijkmensen elkaar nodig. Enerzijds om ‘slappe’ wetenschap te voorkomen en anderzijds om te ‘weten’ wat een juiste aanpak is.

Dat contrast tussen wetenschap en praktijk is de bron van meerwaarde waar organisatieadviseurs een belangrijke schakel vormen. Om de transfer van kennis mogelijk te maken van de wetenschap naar de praktijk en vice versa. Om van waarde te blijven voor klanten, moeten adviseurs continu met nieuwe inzichten komen voor zowel de hedendaagse praktijk als voor de toekomst.

De Wetenschappelijke Raad van de Ooa faciliteert deze wisselwerking. Het is een van de vele manieren waarop de Ooa van waarde is voor haar leden. Door het organiseren van colleges en workshops wil de Wetenschappelijke Raad de spanning tussen theorie en praktijk productief maken. Door de adviseurs inzicht te geven in wat wel en niet bewezen werkt, maar ook door handvatten aan te reiken om zelf de wetenschap bij de arm te nemen. Zo verhogen we de waarde van Ooa-leden voor hun klanten, collega’s én voor de wetenschap.

Lees de laatste column van de Wetenschappelijk Raad hier

De Wetenschappelijke Raad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Contactpersoon: Jitze Vellenga, verenigingsbureau Ooa

Verslag WR-vergadering 29 november 2018