Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Registratie Intervisieseizoen 2017

Facilitator:

Regio:

 

 

 

verklaart hierbij dat aan zijn/haar groep hebben deelgenomen
(naam en voorletters zijn voldoende):

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

 

Er zijn  sessies gehouden en  cases behandeld.


Je kunt met intervisie bij één casusbespreking afwezig zijn. De deelnemers zijn altijd aanwezig geweest, m.u.v.

<naam personen aangeven> 


Alle groepsleden hebben een casus ingebracht, m.u.v.
<naam personen aangeven> 
 

Het intervisietraject is door alle leden van de intervisiegroep geëvalueerd, m.u.v.
<naam personen aangeven> 

 

De facilitator is in de opvatting van de Ooa meer dan alleen organisator van intervisiebijeenkomsten. Voor onze groep was de facilitator (of actief als schaduwfacilitator):
<naam personen aangeven>