Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?

Platform Evidence Based

De missie van het Platform Advieskwaliteit 

De effectieve uitoefening van het organisatieadviesvak vereist een combinatie van ‘Art and Science’. De ‘Art-kant’ bestaat onder meer uit een vermogen om out-of-the-box te denken, creativiteit in het ontwerpen van vernieuwende oplossingen en effectief werken in complexe organisatorische situaties in onderzoek, ontwerp en verandering. De ‘Science-kant’ bestaat uit het daarbij goed gebruiken van beschikbare (expliciete) kennis, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de advies- en management praktijk. 
 
Het Platform Advieskwaliteit is opgericht om bij te dragen aan de versterking van de ‘Science-kant’ van het vak om daarmee de inhoudelijke kwaliteit van adviezen te verhogen: adviezen zijn niet vrijblijvend en kunnen ingrijpende consequenties hebben; professioneel adviseren betekent ook de ‘science-kant’ de nodige aandacht geven.
Het Platform Advieskwaliteit is een Community of Practice binnen de Ooa, waar leden en niet-leden werken aan het verder ontwikkelen van het organisatieadviesvak.

De missie van het Platform Advieskwaliteit is het bevorderen van de inhoudelijke kwaliteit van organisatieadvisering door het versterken van haar ‘science-kant’. Met haar focus op de inhoudelijke kant van het vak is deze missie complementair aan de professionaliserings-activiteiten van de Ooa, die vooral gericht zijn op het ontwikkelen van de competenties van de adviseur. De missie van het Platform heeft zowel een inhoudelijke als een veranderingsgerichte component: zij betreft enerzijds het ontwikkelen en vastleggen van inhoudelijke bijdragen aan het vak en anderzijds het bevorderen van het gebruik daarvan in het veld en tevens het onder vakgenoten bevorderen van het gezamenlijk ontwikkelen van het vak.

Het platform kent vier actielijnen:

 1. Validering, verantwoording en effectiviteit van adviezen:
  • validering: het onderbouwen van uitspraken over te verwachten gevolgen van de uitvoering van het advies
  • verantwoording: zorgvuldige articulatie van de financiële en niet-financiële opbrengsten en kosten van de uitvoering van het advies;
  • effectiviteit: het bevorderen van een effectieve uitvoering van het advies na het vertrek van de adviseur door onder  meer draagvlakontwikkeling en het (laten) organiseren van die uitvoering.
 2. Het ontwikkelen van expliciete advieskennis, onder meer door het expliciteren en valideren van ervaringskennis die aanwezig is bij vakgenoten
 3. Het goed definiëren, vinden en gebruiken van expliciete kennis, te gebruiken bij het adviesproces, ofwel Evidence-Based Consulting
 4. Mobilisering: het bevorderen dat vakgenoten mee gaan doen aan het samen verder ontwikkelen van het vak en het bevorderen van het gebruik in het veld van de door het Platform ontwikkelde ideeën en werkwijzen.

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Joan van Aken of meld je bij het secretariaat Ooa, e-mail: secretariaat@ooa.nl

Wetenschappelijke Raad

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn van dien aard dat het bestuur dit niet alleen kan overzien. Daarom heeft het bestuur besloten een klankbord in te richten dat de naam Wetenschappelijke Raad heeft meegekregen. 

Lees meer >>

Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief.  Indien u belangstelling heeft voor deelname verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende netwerkcoördinator(s).

Lees meer >>

Besloten ledensite

Bent u lid van de orde? Dan heeft u met uw inloggegevens onder andere toegang tot een uitgebreide ledendatabase. U kunt contactleggen met collega’s en u heeft inzage in specifieke informatie en toegang tot vergaderstukken. 

Lees meer >>