Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?

Indeling PE-punten

De Commissie voor Toelating en Toetsing (CTT) heeft de volgende PE-punten toegekend aan onderstaande professionaliseringsactiviteiten. In de Professionaliseringsagenda staat een overzicht van alle professionaliseringactiviteiten

Professionele reflectie (PE-punten Rood):

 • Reflecteren max 12 punten
 • Coaching 2 punten per sessie
 • Intervisie max 16 punten

Vakinhoudelijke verdieping (PE-punten Blauw):

 • Opleiding (min 2 punten, max 3 punten per dagdeel)
 • Publicaties ( 500 woorden = 2 punten)
 • Ooa-opdrachtevaluatie (max 2 punten)
 • Bijwonen van (online) bijeenkomst (max 1 punt per dagdeel)
 • Docentschap (max 1 punt per dagdeel)

Professionele ontmoetingen (PE-punten Groen):

 • Commissies, Werkgroepen en Bestuur ( 0,5 punt per uur)
 • Netwerken tijdens een bijeenkomst, zowel voor Professionele reflectie als Vakinhoudelijke verdieping (maximaal 1 punt extra)

Te behalen PE-punten ten behoeve van de CMC hercertificering:

Het CMC certificaat is 4 jaar geldig. In die periode dient u minimaal 100 PE-punten in de volgende verdeling te behalen:

 • 40 punten Professionele Reflectie
 • 50 punten Vakinhoudelijke verdieping
 • 10 punten Professionele ontmoetingen

 

PE-puntentoekenning reguliere Ooa-activiteiten:

 

Startbijeenkomst Intervisie Blauw 1 PE-punt
Intervisietraject Rood 16 PE-punten
Pitstop (per dagdeel) Rood 4 PE-punten
Intervisie workshop Blauw 2 PE-punten
Lentedag Blauw en groen 3 en 1 PE-punt
Workshop Ethische Dilemma's Blauw 6 PE-punten
Dag van de Orde Blauw en groen 1 en 1 PE-punt
Ooa College Blauw 4 PE-punten
Nieuwjaarsbijeenkomst Groen 1 PE-punt
Ernst Hijmanslezing Groen 1 PE-punt
CMC-bijeenkomst Groen of Blauw 1 PE-punt
Algemene Leden Vergadering Groen 1 PE-punt
Kernledendiner Groen 1 PE-punt

Kijk voor de meest actuele PE-puntentoekenning in de Ooa Professionaliseringsagenda

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>