Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Wat moet een kandidaat ACP-bureau aantonen?

Om de kwaliteit en mate van ontwikkeling van adviseurs te kunnen bepalen, hanteert de Ooa de BoKS en het daarbij behorende professionaliseringskader, dat gebaseerd is op het ICMCI competentiemodel. De BoKS beschrijft de verschillende fasen van het adviesproces. Het professionaliseringskader geeft een overzicht van de competenties die ontwikkeld moeten zijn bij een organisatieadviseur, die het CMC- predikaat voert.

De ACP-kandidaat wordt gevraagd om aan te geven welke standaards het bureau hanteert voor zijn adviseurs en op welke wijze deze standaards overeenkomen met de standaards van de Ooa.  

Leden van de Ooa onderschrijven de gedragscode en handelen daarnaar. Van de ACP-kandidaat wordt gevraagd aan te geven of er een aan de Ooa gelijkwaardige gedragscode is, danwel of het bureau de gedragscode van de Ooa hanteert en hoe de gedragscode als standaard voor ethisch handelen geldt.

De ACP-kandidaat wordt gevraagd toe te lichten  op welke wijze de toetsing van het kwaliteitsniveau van adviseurs gebeurt, op welke wijze dit wordt vastgelegd en op welke wijze periodieke ‘hertoetsing’ plaatsvindt. Kwaliteitsniveaus kunnen getoetst worden ten aanzien van projecten, het eigen functioneren en de ontwikkeling in de functie.

Bovendien wordt het bureau gevraagd aan te geven hoe de specifieke CMC-eisen worden getoetst en vastgelegd, en voor welke medewerkers dit niveau toegankelijk is.

De Ooa-standaard vereist permanente educatie en ontwikkeling. En dat betekent dat voor CMC-leden herregistratie-eisen gelden. Van het bureau wordt gevraagd op welke wijze de permanente educatie vorm krijgt in de organisatie. Daarbij gaat het om het in kaart brengen van zowel cognitieve als reflectieve activiteiten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. 

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>