Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?
Impressie activiteiten 2010

 18-05-2010 Collegereeks 1: de Caluwe en Otto

Het eerste college vond plaats op 18 mei 2010 bij de Universiteit van Utrecht en werd verzorgd door professor de Caluwé en professor Otto.

 
 

Léon de Caluwé (1950) is senior partner bij Twynstra Gudde, management consultants te Amersfoort en deeltijd hoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft bijna dertig jaar ervaring als praktiserend organisatieadviseur in alle denkbare sectoren en branches van de samenleving.
Hij heeft een uitgebreide lijst van publicaties, is gepromoveerd op een onderwerp uit de veranderkunde en doet onderzoek naar effecten van advieswerk.

Zijn expertisegebieden zijn veranderkunde, gaming en advieskunde.

Een college van Léon de Caluwe
Het college draaide om het thema ‘ontwikkelingen in het denken over veranderkunde’. Léon de Caluwé gaf een samenvatting van de theorieën in de veranderkunde. Hierbij ging hij in op enkele trends in het denken over veranderen:

  • de aandacht voor interactie en betekenisgeving;
  • de aandacht voor de processen die mensen meemaken als ze veranderen;
  • inzichten uit de pedagogiek, psychologie, psychotherapie, verslavingszorg;
  • denken en doen van mensen beïnvloeden.

Aangevuld met enkele nieuwe inzichten van hemzelf en de interactie met de zaal zorgde voor een interessant college.

Miel Otto
Prof. Dr. Miel Otto doet advieswerk in de gezondheidszorg, bij gemeentelijke en provinciale overheden, universitaire instellingen en  ook in het bedrijfsleven. Het zijn vrijwel altijd projecten op het terrein van beleidsontwikkeling, structurering van organisaties, organisatieverandering en conflicthantering.

Hij is oud directielid van GITP, een adviesbureau voor HRM, met tien vestigingen in Nederland en twee in België en emeritus hoogleraar Besturing van  veranderingsprocessen aan de postgraduate opleiding Management Consultant van de Vrije Universiteit. Miel Otto is sinds 2007 voorzitter van de Ooa.

Een college van Miel Otto
In het college werd ingegaan op de relatie tussen de organisatiediagnose en de keuze van veranderingsstrategieën. Daarbij kwam aan de orde welke verschillende optieken een rol spelen bij het vaststellen van de problematiek en de context waarbinnen deze problematiek zich voordoet.