Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?
Impressie activiteiten 2010

10-02-2010 Search Conference deel I

Over het vertrouwen in de punctualiteit van de spoorwegen kun je van mening verschillen, maar het Spoorwegmuseum in Utrecht vormde op 10 februari 2010 een uitstekende locatie voor de searching conference “Vertrouwen in organisaties” van de Ooa.

Drie sprekers hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek hun visie gegeven over de vraag wat vertrouwen in organisaties is, hoe het ontstaat en verdwijnt, en welke lessen er te trekken zijn voor de toekomst. P. Moerland (Voorzitter RvB RABO Nederland) ging onder andere in op de economische en psychologische achtergronden van de economische crisis en het verlies van vertrouwen in ondernemingen en instituties. J. van der Moolen (directeur CFV) analyseerde, aan de hand van de sector woningcorporaties, de ontwikkelingen in maatschappelijke organisaties. En Zevenbergen (oud vicevoorzitter Rekenkamer) presenteerde ervaringen en concepten met betrekking tot de vraag hoe tot vertrouwenwekkend overheidshandelen kan worden gekomen.
De dagvoorzitter, N. Van der Weert (Rotterdam School of Management) gaf tenslotte recente inzichten vanuit de wetenschap en presenteerde enkele theoretische concepten ten aanzien van vertrouwen in organisaties.
Met deze search conference is een goede basis gelegd voor de vragen die organisatieadviseurs zichzelf kunnen en moeten stellen. Welke rol hebben wij in het ontstaan en verdwijnen van vertrouwen in organisaties? In deel II van de Search Conference zal hier verder op ingegaan worden.