Ooa Nieuwsbrief
Editie Nr. 4-maart 2007 - Jaargang 2
Actueel / Nieuws  
 

Jaarboek 2007
De voorbereidingen voor het Ooa-jaarboek 2007 zijn in volle gang. Wij verzoeken u vriendelijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 maart a.s. eventuele wijzigingen van uw contactgegevens te verwerken in uw profiel op de Ooa website.

BTW-heffing voor beroepsopleidingen vervalt op 1 april 2007
Op 1 april 2007 vervalt voor onderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor bepaalde beroepsopleidingen te kiezen voor BTW-heffing.

 


Ooa Activiteiten  
 

Netwerkbijeenkomst: 28 maart 2007
Het netwerk 'ICT Architectuur en Organisatieverandering', De afdeling 'Architectuur van het NGI' en 'Agile Systems' organiseren op woensdag 28 maart een gezamenlijk event over  'Agile development en organisatieverandering'. Voor leden van de Ooa is de toegang gratis.

Netwerk Bureauhoofden: 2 april 2007
Het netwerk Bureauhoofden houdt een bijeenkomst op 2 april a.s.; welkom zijn bureauhoofden en directeuren van adviesbureaus waar tussen de 15 en 100 adviseurs  in dienst zijn. Tijdens onze bijeenkomsten:  
- wisselen we informatie uit voor eigen nut en ontwikkeling.
- ontplooien we activiteiten die voor onze bureaus (ons Ooa-segment) handig zouden kunnen zijn   (variërend van discussie binnen de Ooa over de positie van middelgrote bureaus, contact met BZK over aanbestedingen en ICC voor 'onze' adviseurs).

Workshop 'De vraag op het antwoord': 10 april 2007
Systemische interventies voor conflicten in organisaties Organisatieverandering doet een appèl op menselijk gedrag, menselijke emoties en menselijke verhoudingen. Herkenning en begeleiding van deze aspecten bepalen het succes van organisatieveranderingen. Met behulp van de systeem- en communicatietheorie en het sociaal constructionisme neemt inleider Joep Choy samen met u deze zaken nader onder de loep en voorziet deze voor zover mogelijk van “pragmatische antwoorden.

Netwerkbijeenkomst: 13 april 2007
Nu het kabinet MKB-ondernemers extra mogelijkheden biedt om externe ondersteuning in te schakelen, ziet het Ooa-MKB-kennisnetwerk extra kansen.

Professioneel Reflecteren: 18 april 2007
Doel van de workshop is het vergroten van kennis en inzicht in reflectie en het vergroten van reflectieve vaardigheden ten aanzien van het eigen werk en eigen professionele ontwikkeling.


Welkom bij de Orde: 10 mei 2007
In 2007 worden deze bijeenkomsten in een  vernieuwde en meer uitgebreide vorm gegeven.
Tijdens het middagprogramma  zal aandacht worden besteed aan de Gedragscode en de Body of  Knowledge and Skills, maar daarnaast ook aan de andere activiteiten binnen de Orde, zoals bijvoor -beeld Icc, CMC, ProView, etc. Tijdens het  avondprogramma krijgt u de gelegenheid om te netwerken meer informatie.

Artikel schrijven? Geen punt!: 24 mei 2007
Veel adviseurs werken dagelijks aan ontwikkelingen en veranderingen van organisaties, teams en individuen. Sommigen willen hun ervaringen graag delen door er over te publiceren. Slechts een klein aantal adviseurs klimt echter daadwerkelijk achter het toetsenbord om visies, ervaringen en opinies in een boeiend artikel te zetten.  


Activiteiten van derden  
 

Praktijktraining interactief veranderen met Large Scale Interventions: 22 en 23 maart 2007
Je leert "koken" met de principes van LSI (systeemdenken, participatie, creativiteit, gebruiken zelforganiserend vermogen) en werkt zelf met enkele beproefde "recepten", zoals Open Space, Future Search, World Café en RTSC. De training is gericht op directe toepassing in de eigen praktijk, passend bij eigen ervaring en mogelijkheden.  Zie www.solacademy.nl/largescaleinterventions.htm

NVO2 conferentie 'It's all in the Brain: 12 mei 2007

Op zaterdag 12 mei a.s. gaan (neuro)cognitieve wetenschappers en HRD’ers de dialoog aan.

It’s all in the Brain; hét evenement voor HRD-professionals die alles willen weten over hoe leren verloopt in het brein! lees meer


Doorbreek uw grenzen tijdens BIGcongres 28!

Doorbreek uw grenzen op 10 mei tijdens BIGcongres 28 Breaking Boundaries! Op de planken van de Stadsschouwburg in Groningen, worden verschillende aspecten van open innovatie belicht. Maurice de Hond en Martin Bril leveren bovendien een inspirerende bijdrage. U kunt zich vanaf dit moment inschrijven via de website www.bigcongres.nl. Klik hier voor meer informatie.

Adres gegevens:
Orde van organisatiekundigen
en -adviseurs

Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk

T: (033) 247 34 42
F: (033) 246 04 70
E: secretariaat@ooa.nlOoa Uitgelicht

Nieuwe ledenbijeenkomst

Welkom bij de Orde

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief!