Ooa Nieuwsbrief
Editie Nr. 9 - december 2009 - Jaargang 1
   
 

Vertrouwen in organisaties en de rol van organisatieadviseurs daarbij
Ooa Search Conference
Woensdagmiddag 10 februari 2010, Spoorwegmuseum te Utrecht

Over het belang van vertrouwen in organisaties kunnen we kort zijn: misschien is het wel het meest cruciale onderwerp voor (economisch) herstel, zowel in bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties. En voor organisatieadviseurs is een vraag of wij een bijdrage kunnen leveren aan herstel van vertrouwen in organisaties, of misschien zelfs preventief vertrouwen kunnen borgen?
 
Maar wat weten we eigenlijk over ‘vertrouwen in organisaties’, wat maakt dat het ontstaat of verdwijnt? Wat is de rol van bestuurders, managers, adviseurs? Wat kunnen we leren van de wijze waarop we in ons bestel vertrouwen hebben proberen te borgen?
 
U krijgt de gelegenheid om te luisteren naar vier keynote speakers die hun kennis en ervaring met ons zullen delen, met hen in gesprek te gaan en te leren wat vertrouwen in organisaties in de eigen adviespraktijk en voor onze beroepsgroep als geheel kan beteken.
Voor aanmelden en meer informatie over sprekers, programma: klik hier >>

   
 

Denkgewoonten, grenzen aan de ontwikkeling?
Bibliothecaressen moeten innovatiever worden. De accountmanagers van banken pro actiever. En rechters en huisartsen, die moeten leren om beter te communiceren. In Nederland worden jaarlijks honderden miljoenen euro's uitgetrokken voor leer- en ontwikkelprogramma's. Maar leiden al die goede bedoelingen altijd tot goede resultaten?  Of ook tot onnodige frustraties?  
Onze  natuurlijke neiging om juist onze keerzijde te ontwikkelen, datgene waar we niet goed zijn, kan ook contra productief werken.


Het verkennen van denkgewoonten achter een gewenste ontwikkeling, geeft een nieuwe kijk op ontwikkelmogelijkheden. We hebben een natuurlijke neiging om juist datgene te ontwikkelen waar we niet goed in zijn, maar vaak is het beter eerst eens even een heldere kijk te krijgen op de manier waarop we vraagstukken benaderen. Vaak blijkt een moeilijk te ontwikkelen punt het bijeffect van waar we goed in zijn. Pogingen deze punten te ontwikkelen blijken niet alleen weinig succesvol, maar gaan ook ten koste van de kwaliteiten.

In deze workshop maken we kennis met het systeem van denkgewoonten. We verkennen de theorie aan de hand van onze eigen manier van denken. En gaan vervolgens het gesprek aan over zowel de implicaties op individueel (coaching en persoonlijke ontwikkeling) als organisatieniveau (grootscheepse verander- en organisatie ontwikkelingstrajecten).

Adres gegevens:
Orde van organisatiekundigen
en -adviseurs

Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk

T: (033) 247 34 42
F: (033) 246 04 70
E: secretariaat@ooa.nl

 

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief!