Ooa Nieuwsbrief
Editie Nr. 30 - december 2009  - Jaargang 3
Actueel / Nieuws  
 

Het bestuur en het secretariaat wensen u 
fijne feestdagen en een gelukkig en succesvol 2010! 


Aanpassing van de statuten
Voor de Algemene ledenvergadering van 28 april 2010 zal het bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten agenderen. Met dit bericht geven wij vast een korte toelichting op dit voornemen. De statutenwijziging betreft drie onderwerpen:
• Maximaal aantal bestuurstermijnen van 2 naar 3.
• Besluitvorming via internet
• Toestemming voor het verzenden van e-mailings
Lees meer >> 


Ooa Activiteiten  
 

Workshop "Denkgewoonten, grenzen aan de ontwikkeling?"
dinsdag 12 januari 2010
In deze workshop maken we kennis met het systeem van denkgewoonten. We verkennen de theorie aan de hand van onze eigen manier van denken. En gaan vervolgens het gesprek aan over zowel de implicaties op individueel (coaching en persoonlijke ontwikkeling) als organisatieniveau (grootscheepse verander- en organisatie ontwikkelingstrajecten).

Uitnodiging Ooa nieuwjaarsbijeenkomst 2010
‘De ontknooping’
Lezing door Marinus Knoope
maandag 18 januari 2010
De nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2010 is voor de Ooa heel speciaal. De Orde bestaat 70 jaar en we willen dit jubileumjaar dan ook op gepaste wijze inluiden. Naast de nieuwjaarswens, uitgesproken door de voorzitter,  geven we graag aandacht aan ons jaarthema ‘vertrouwen in organisaties, en de rol van de organisatieadviseur daarbij’. 

Workshop "Zoeken (of vinden?) naar het optimale inhuurproces voor de interim-manager
met veranderkundige opdracht"
maandag 18 januari 2010
In een tweetal workshops wil het Ooa Netwerk Interim-management & Interventiekunde met leden van de Ooa en ORM op zoek gaan naar het ''optimalee'' inhuur-, inzet en exitproces voor interim-managers met veranderkundige opdrachten.

Workshop "Levende Cijfers" 
dinsdag 9 februari 2010
In de workshop introduceert Ronald van Tol u op een gemakkelijke wijze in de financiële taal, de resultatenrekening en de balans. U kunt door het volgen van de workshop de cijfers lezen en, misschien nog met een beetje hulp, een analyse maken.

Ooa Search Conference
woensdag 10 februari 2010
Vertrouwen in organisaties als jaarthema van de Ooa - Door de kredietcrisis in 2008 en de daarop volgende inzakking van de economie, is het thema vertrouwen zeer actueel. Als kern van de crisis wordt het gebrek aan vertrouwen opgevoerd. Het gaat dan om het vertrouwen van de klant in de bankorganisatie, het wederzijds vertrouwen van bankiers onderling als voorwaarde voor het interbancaire geldverkeer en het vertrouwen in de eenzijdige sturing door het marktmechanisme. Dit leidt tot de vraag: kan de organisatieadviseur een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen of misschien preventief vertrouwen waarborgen? Lees meer >>

Masterclass TA in de context van organisaties en bedrijven
donderdag 11 februari 2010
De winst is voor u! Het woord ‘masterclass’ kan in eerste instantie verwarring stichten.
Is het een class van of voor masters? Beiden! In de class zitten ervaren (master) consultants die dagelijks in de praktijk complexe organisatievraagstukken bestuderen en van een oplossingsrichting voorzien. Voor de class staat een ervaren (master) trainer/ coach die de praktijk van organisaties kent en Transactionele Analyse gebruikt als analyse- en interventiekader. U verlaat de masterclass met nieuwe, onverwachte en spannende inzichten en voornemens. Dat is winst voor u en uw klanten! Lees meer >> 

Workshop: Facet 5
dinsdag 13 april 2010
HR-professionals en adviseurs in Nederland maken gebruik van een groot aantal verschillende tools, bij het werken met teams en individuen in organisaties. In het oerwoud van modellen en vragenlijsten is het lastig om het overzicht te bewaren. Deze workshop geeft een introductie van een heel vernieuwende vragenlijst, die het gedrag van mensen in hun werk beschrijft: Facet5.


Activiteiten van derden  
  Praktijktraining interactief veranderen met Large Scale Interventions op 
6 (avond), 7 en 8 april 2010 
Je leert "koken" met de principes van LSI (systeemdenken, participatie, creativiteit, gebruiken zelforganiserend vermogen in diversiteit) en werkt zelf met enkele beproefde "recepten", zoals Open Space, Future Search, World Café en RTSC. De training is gericht op directe toepassing in de eigen praktijk, passend bij eigen ervaring en mogelijkheden.  Zie http://www.solonline.nl/sol_academy_largescaleinterventions.htm  
voor meer informatie. Ooa-leden ontvangen korting op de deelnamekosten. Tot 15 januari 2010 geldt bovendien een interessante vroegboekkorting.

Adres gegevens:
Orde van organisatiekundigen
en -adviseurs

Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk

T: (033) 247 34 42
F: (033) 246 04 70
E: secretariaat@ooa.nl

 

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief!