Leden login
  1. Wachtwoord vergeten?

Aanbod workshops Intervisiemethoden

Om het kwaliteitsniveau van Intervisie binnen de Ooa te onderhouden en verder te verbeteren, organiseert de werkgroep Intervisie diverse extra activiteiten. Een belangrijke pijler daarin is het ‘goed onder de knie’ krijgen van specifieke intervisiemethoden. Het Praktijkboek Intervisie is hiervoor natuurlijk een belangrijk handvat. Maar daarnaast geven deelnemers én facilitators aan dat er ook behoefte is aan het trainen van specifieke methoden.

Daarom organiseren we ieder jaar zes verdiepingsworkshops die worden verzorgd door deskundigen van de betreffende methode. PE-punten: Aan deze workshops zijn professionele reflectie punten verbonden. Deze kunt u gebruiken voor uw CMC-herregistratie. U ontvangt twee professionele reflectie punten per workshop.

Twee workshops vallen in het basis-pakket en vier workshops worden als extra aangeboden. Hiervoor dient u de deelnamekosten zelf te voldoen.

Quote van deelnemer Pascale Zandhuis

Met veel plezier heb ik gisteren deel genomen aan de Workshop '(hernieuwd) kennismaken met intervisie'. Voor mij was dit een hernieuwde kennismaking
na jarenlang enthousiast deel te hebben uitgemaakt van een intervisiegroep (oud -
SIOO-opleiding). Het was gisteren desalniettemin verhelderend om opnieuw kennis te maken met 'de spelregels'. Jullie presentatie was duidelijk, praktisch en enthousiasmerend.  Wat mij betreft had de workshop ook uit 2 (aaneengesloten) dagdelen mogen bestaan; bijv. door toevoeging van 1 of 2 oefeningen. 

Datum

Onderwerp

Binnen/buiten prof. abonnement

Do 6 feb 2014 Workshop "(Hernieuwd) kennismaken met intervisie" Valt binnen prof. abonnement
Di 25 maa 2014 Workshop "Argyris" Valt buiten prof. abonnement
Di 15 apr 2014 Workshop "Organisatieopstellingen" Valt buiten prof. abonnement
Di 20 mei 2014 Workshop "The Work" Valt buiten prof. abonnement
Do 19 jun 2014 Dag van de facilitator Valt binnen prof. abonnement
Di 24 jun 2014 Workshop "Gedragscode" Valt buiten prof. abonnement
Wo 25 jun 2014 Start opleiding Facilitator intervisie Valt buiten prof. abonnement
Di 30 sep 2014 Workshop Intervisiemethode Socratisch Gesprek Valt buiten prof. abonnement
Do 13 nov 2014 Workshop "(Hernieuwd) kennimaken met intervisie" Valt binnen prof. abonnement

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>